Androtion

Androtion (Ἀνδροτίων), atheense politicus en geschiedschrijver, leerling van de redenaar Isocrates. Als gematigd democraat begon A. zijn bewogen politieke loopbaan ca. 386 vC en bekleedde belangrijke militaire en burgerlijke ambten. In 355/354 werd hij door zijn politieke vijanden aangeklaagd wegens het indienen van een onwettig voorstel. Demosthenes redigeerde de aanklacht, die bewaard is gebleven. A. werd vrijgesproken, maar trok zich terug in Megara, waar hij een Ἀτθίς, een geschiedenis van Attica, schreef, die tot ca. 345 liep en een van de bronnen van Aristoteles' Ἀθηναίων πολιτεία vormt.


Lit. Uitgave der fragmenten bij F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker III B (Leiden 1950) nr. 324, met commentaar in III C (Leiden 1954-1955). - F. Jacoby, Atthis (Oxford 1949). [Nuchelmans]


Lijst van Namen