Chilon

Chilon (Χίλων), belangrijke spartaanse efoor ca. 556/555 vC. Door het nageslacht werd hij zo hoog geacht dat men hem zelfs de instelling van het eforaat toeschreef en hem tot de zeven wijzen rekende. Over zijn werkzaamheid is weinig met zekerheid bekend. Met enig recht mag men aannemen dat C. de stoot gegeven heeft tot de isolementspolitiek die Sparta sinds het midden van de 6e eeuw volgde, en dat hij zo het aanzijn heeft geschonken aan het 'klassieke', militaristische en cultuurarme Sparta.


Lit. B. Niese (PRE 3, 2278v). - V. Ehrenberg, Neugründer des Staates (München 1925) 7-54. [Nuchelmans]


Lijst van Namen