Damocles

Damocles (Δαμοκλῆς), hoveling van Dionysius I of II van Syracuse (4e eeuw vC). Volgens het beroemde verhaal (o.a. bij Cicero, Tusculanae Disputationes 5, 61) zou Dionysius, toen D. diens geluk uitbundig prees, hem aangeboden hebben eens hetzelfde geluk te smaken. Hij maakte D. tot het middelpunt van een luxueus feest, maar had tevoren aan een paardehaar een scherp zwaard boven zijn plaats laten ophangen; toen D. dit merkte, smeekte hij om verlossing. Daarvandaan wordt de uitdrukking 'zwaard van D.' gebezigd voor een voortdurend dreigend gevaar te midden van geluk en voorspoed. [Nuchelmans]


Lijst van Namen