Eumolpus

Eumolpus (Εὔμολπος), legendarische stamvader van het priestergeslacht der Eumolpiden, dat in het mysteriënheiligdom van Eleusis (III,2) een millennium lang de voornaamste priesterlijke ambten heeft bekleed. [Nuchelmans]


Lijst van Namen