Laïs

Laïs (Λαΐς), naam van minstens twee bekende griekse hetaeren:

(1) Laïs maior van Corinthe, geliefde van o.a. de wijsgeren Diogenes van Sinope en Aristippus van Cyrene (ca. 435-ca. 360) en berucht om de hoge prijs die zij voor haar diensten vroeg; Diogenes echter hoefde niets te betalen.


(2) Laïs minor van Corinthe (4e eeuw vC), geliefde van o.a. de schilder Apelles en de redenaar Demosthenes, op latere leeftijd in Thessalië woonachtig.


Lit. F. Geyer (PRE 12, 513-516). [Nuchelmans]