Phalaris

Phalaris (Φάλαρις), beruchte tiran van de sicilische stad Acragas van ca. 570 tot ca. 555 vC. Toen P. belast was met de bouw van de Zeustempel op de acropolis van Acragas, misbruikte hij het hem ter beschikking. gestelde geld om de arbeiders te bewapenen en zich meester te maken van de macht in de stad. Van zijn optreden als tiran is weinig meer bekend dan dat hij het gebied van de stad uitbreidde en daarin vestingen aanlegde. Zijn legendarische wreedheid wordt geillustreerd door het wijdverbreide verhaal dat hij zijn tegenstanders placht te roosteren in een bronzen stier, zodat hun jammerkreten het beest schenen te doen loeien. Tenslotte werd hij door een zekere Telemachus ten val gebracht.

Op naam van P. zijn 148 brieven overgeleverd. De beroemde engelse filoloog Richard Bentley (1662-1742) bewees dat deze onecht zijn en op zijn vroegst uit de 2e eeuw nC kunnen dateren. Bentleys Dissertation upon the Epistles of P. (London 1699) is een van de fundamentele werken over de historische en filologische problemen die met de authenticiteit van teksten samenhangen.


Lit. Uitgave der onechte brieven: R. Hercher, Epistolographi Graeci (Paris 1873) 409-459. - Th. Lenschau (PRE 19, 1649-1652). - E. de Miro, Agrigento arcaica e la politica di Falaride (Parola del Passato 11, 1956, 263-273). J. A. de Waele, Acragas Graeca 1 (Diss. Nijmegen, 's-Gravenhage 1971) 103-108. [Nuchelmans]


Lijst van Namen