Porus

Porus (Πῶρος), machtige koning in het Vijfstromenlaad van de Indus-vallei in de tweede helft van de 4e eeuw vC. De kern van zijn gebied lag tussen de Hydaspes (Djhilam) en de Acesines (Tjinab), vanwaar hij zijn heerschappij poogde uit te breiden. In 326 vC trok hij Alexander de Grote op diens indische expeditie tegemoet, o.a. met krijgsolifanten. Hij werd bij de Hydaspes verslagen en moest zich onderwerpen, maar spoedig kwam een verzoening tussen beiden tot stand, waarna P. zijn rijk terugontving en door Alexander zelfs tot koning over het gehele door Alexander veroverde indische gebied gemaakt werd. P. werd in 317 vC door de Macedoniër Eudamus vermoord.


Lit. H. Schacter (PRE 22, 1225-1229). - B. Breloer, Alexanders Kampf gegen Poros (Stuttgart 1933). Id. Alexanters Bund mit Poros (Leipzig 1941). [Nuchelmans]


Lijst van Namen