Alabastrum

alabastronAlabastrum (ἀλάβαστρον), bij de Grieken de naam voor een langwerpig ovaalvormig flesje zonder oren, met een zeer nauwe hals en opening. Het a. was vervaardigd van glas, albast of leem en diende tot bewaring van parfums en bepaalde oliën. De meeste bewaard gebleven exemplaren dateren uit de 6e en 5e eeuw vC. Zie ook lecythus. [Nuchelmans]


Register Vazen Lijst van Namen