Euphronius

Euphronius (Εὐφρόνιος), begaafde attische pottebakker en ceramiekschilder in de roodfigurige techniek van de late archaïsche periode (510-490 vC). Zijn bekendste werken zijn:

1. een kelkkrater te Parijs (Louvre G 103) met de strijd van Heracles tegen Antaeus;

2. een schaal te München (nr. 2620) met in het medaillon de jonge Leagrus te paard en aan de buitenzijde de strijd van Heracles met Geryones en het wegvoeren van diens runderen;

3. een volutenkrater te Arezzo (nr. 1465) met de strijd van Heracles tegen de Amazonen. De tekeningen van E. zijn rijk aan lijnenspel; zijn figuren zijn geschilderd met een wonderlijke elegantie.


Bodem van schaal (500 vC Louvre)


Lit. C. Robert (PRE 6, 1221-1225). E. Paribeni (EAA 3, 533-536). - P. Arias/M. Hirmer, Tausend Jahre griechischer Vasenkunst (München 1960) afb. 108-115. J. Beazley, Attic Red-figure Vase-painters² (Oxford 1963) 13-19. [J. A. de Waele]


Lijst van Namen