Antaeus


Heracles (rechts) worstelt met Antaeus
Antaeus (Ἀνταῖος), legendarische reus, zoon van Poseidon en Gaea, die in Noord-Afrika woonde en alle vreemdelingen die voorbijkwamen dwong met hem te worstelen, om ze vervolgens te doden. Hij bleef onoverwinnelijk zolang hij in aanraking bleef met zijn moeder de aarde, die steeds weer nieuwe kracht in hem deed stromen. Tenslotte werd A. verslagen en gedood door Heracles, die hem in de lucht tilde en daar worgde. De bekendste afbeelding van deze strijd, die een geliefd thema was van de ceramiekschilders, bevindt zich op een roodfigurige krater van Euphronius in het Louvre (5e eeuw vC) (Zie linksboven).

Lit. G. Oertel (Roscher 1, 362-364). K. WErnicke (PRE 1, 2339-2343). [Nuchelmans]
mythen