De Titanen

De Titanen, ook bekend als de oudere goden, bestuurden de aarde voordat de Olympiërs hen overwonnen. De vorst over de Titanen was Cronus die onttroond werd door zijn zoon Zeus. De meeste Titanen vochten samen met Cronus tegen Zeus en werden gestraft met verbanning naar de Tartarus. Gedurende hun bestuur werden de Titanen geassociëerd met de verschillende planeten.

Vader en moeder van de Titanen

De Titanen

Enkele belangrijke kinderen van de Titanen

Gaea

Gaea is de Aarde godin en geen Titaan. Zij paarde met haar zoon Uranus om de Titanen voort te brengen. Het schijnt dat Gaea eerst een neolithische aardmeder was, vereerd voor de Indo-Europeese invasie die tenslotte leidde tot de Griekse beschaving.

[Kinderen]

Uranus

Uranus is de god van de hemel en eerste vorst. Hij is de zoon van Gaea, die hem zonder hulp voortbracht. Hij werd daarna de echtgenoot van Gaea en samen hadden zij veel kinderen, o.a. de twaalf Titanen.

Zijn heerschappij eindigde toen Cronus, aangemoedigd door Gaea, hem castreerde. Ofwel hij stierf aan de wond ofwel hij trok zich terug van de aarde.

[Kinderen]

Cronus

Cronus was de heersende Titaan die aan de macht kwam door zijn vader Uranus te castreren. Zijn vrouw was Rhea. Hun kinderen waren de eerste van de Olympiërs. Om zijn veiligheid te garanderen at Cronus elk van zijn kinderen op zo gauw het geboren was. Dit werkte totdat Rhea, ongelukkig over het verlies van haar kinderen, Cronus voor de gek hield door hem een steen te eten te geven i.p.v. Zeus. Toen Zeus volwassen was geworden, liet hij zijn vader een braakmiddel drinken zodat alle vroegere kinderen weer terugkwamen. Hij begon met hen een opstand tegen Cronus en de andere Titanen, versloeg hen en verbande hen naar de Tartarus in de onderwereld.

Cronus slaagde erin naar Italië te ontsnappen, waar hij als Saturnus heerste. De periode van zijn regering gold als het gouden tijdperk op aarde, gevierd in het Saturnalia-feest.

[Kinderen]

Rhea

Rhea was de vrouw van Cronus. Cronus had vanwege een orakel de vervelende gewoonte hun kinderen op te eten. Om dit de 6e keer te vermijden gaf Rhea Cronus een steen en redde daarmee haar zoon Zeus.

[Kinderen]

Oceanus

Oceanus is de niet-stoppende stroom water die de wereld omgeeft. Samen met zijn vrouw Tethys bracht hij de rivieren en de drieduizend oceaannymphen voort.

[Kinderen]

Tethys

Tethys is de vrouw van Oceanus. Samen brachten zij de rivieren en de drieduizend oceaannymphen voort.

Hyperion

Hyperion is de Titaan van het licht, een vroege zonnegod. Hij is de zoon van Gaea en Uranus. Hij trouwde met zijn zuster Theia. Hun kinderen Helius (de zon), Selene (de maan) en Eos (de dageraad).

[Kinderen]

Mnemosyne

Mnemosyne was de Titaan van het geheugen en de moeder van de Muzen.

[Kinderen]

Themis

Themis was de Titaan van recht en orde. Ze was de moeder van de Moiren en de Seizoenen.

[Kinderen]

Iapetus

Iapetus was de vader van Prometheus, Epimetheus, Menoetius en Atlas door Clymene.

[Kinderen]

Coeus

Titaan van de Intelligentie. Vader van Leto.

Crius

Van hem is alleen bekend dat hij bij Eurybie (dochter van Gaea en Pontus) de vader is van Astraeus, Pallas en Perses, die getrouwd waren met Eos resp. Styx en Asteria (dochter van Coeus en Phoebe en zus van Leto).

Phoebe

Titaan van de Maan. Moeder bij Coeus van Leto en Asteria.

Thea

Zij verenigde zich met Hyperion, van wie zij drie kinderen kreeg: Helius, Eos en Selene.

Prometheus

Prometheus was de wijste Titaan. Zijn naam betekent "vooruitdenkend" and hij kon de toekomst voorspellen. Hij was de zoon van Iapetus. Toen Zeus in opstand kwam tegen Cronus, liet Prometheus de andere Titanen in de steek en vocht aan de kant van Zeus.

In sommige verhalen werden hij en zijn broer Epimetheus door Zeus aangewezen om de mens te scheppen. In elk geval is Prometheus bekend als de beschermer en weldoener van de mens. Hij gaf de mens een aantal geschenken o.a. vuur. Hij hield Zeus ook voor de gek zodat de mens het beste deel van de offerdieren kon behouden en de goden het slechtste deel kregen.

Hiervoor strafte Zeus Prometheus door hem vast te ketenen aan een rots, terwijl een adelaar zijn lever opvrat. Hij moest daar eeuwig blijven of aan Zeus vertellen welke van de kinderen van Zeus zou proberen hem te vervangen. Hij werd uiteindelijk gered door Heracles zonder dat hij aan Zeus toegaf.

Epimetheus

Epimetheus was een domme Titaan, wiens naam meestal vertaald wordt met "achterafdenkend". Hij was de zoon van Iapetus. In sommige verhalen wordt hij met zijn broer Prometheus aangewezen door Zeus om de mens te scheppen. Hij accepteerde ook Pandora als geschenk van Zeus, wat leidde tot de introductie van het kwaad in de wereld.

Atlas

Atlas was de zoon van Iapetus. Zijn broers Prometheus en Epimetheus steunden Zeus, maar Atlas vocht met de overige Titanen en Cronus tegen Zeus. Vanwege de hoge leeftijd van Cronus leidde Atlas de Titanen in de strijd. Gevolg hiervan was dat hij na hun nederlaag een speciale straf van Zeus kreeg en de hemel op zijn rug moest dragen.

[Kinderen]

Metis

Metis was de Titaan van de vierde dag en de planeet Mercurius. Zij was een dochter van Oceanus en Tethys. Zij had alle wijsheid en kenis. Ze werd verleid door Zeus en werd zwanger van Athene. Zeus werd bezorgd over de voorspellingen dat haar tweede kind Zeus zou vervangen. Om dit te vermijden at Zeus haar op. Het verhaal gaat dat ze de bron is voor de wijsheid van Zeus en dat ze vanuit zijn buik Zeus nog steeds adviseert.

Het kan vreemd lijken dat Metis zwanger is geweest van Athene, maar nooit als haar moeder is genoemd. Dit komt omdat de Grieken geloofden dat kinderen alleen door het sperma van de vader werden verwekt. De vrouw was alleen maar de ruimte waarin de fetus kon groeien. Aangezien Metis voor de geboorte van Athene was gedood, is haar rol niet groot.

Dione

Zij was de eerste echtgenote van Zeus. Zo werd zij in Dodona naast Zeus geëerd. Volgens Homerus in de Ilias is zij de moeder van Aphrodite; bij Hesiodus is Dione een dochter van Oceanus en Tethys.[Greek Myth]