De Minnaressen en minnaars van Zeus

Als de god van de hemel had Zeus gemakkelijk toegang tot de vrouwen van de wereld en maakte daar ook veel gebruik van. Bovendien maakte zijn macht als belangrijkste god het moeilijk hem te weerstaan. Voor zijn huwelijk met Hera was hij eerst getrouwd met Metis, daarna met Themis. Hij was geïnteresseerd in Demeter, maar op een keer na bood zij weerstand aan hem. Zijn derde vrouw was Mnemosyne. Hij had een affaire met Leto kort voor zijn huwelijk met Hera. De lijst met minnaressen voor zijn huwelijk met Hera is aanzienlijk:

Europa

Europa was de dochter van de Koning Agenor van Sidon. Naar haar is het continent Europa genoemd. Hera was tijdens deze affaire met Zeus blijkbaar afgeleid en strafte haar er niet voor.

In een nacht had Europa een droom. In deze droom hadden twee continenten die de gestalte van vrouwen hadden, aan het ruziemaken over Europa. Asia hield vol dat Europa, omdat zij in Asia was geboren, bij haar hoorde. Het andere continent, dat naamloos was, zei dat haar geboorteplaats niet belangrijk was, omdat Zeus het aan haar zou geven.

Het was vroeg in de morgen en Europa ging, verward door de droom, niet meer slapen. Zij riep haar vriendinnen, die allemaal dochters waren uit aanzienlijke familie en van haar leeftijd waren. Het was een mooie dag en zij gingen bij de zee bloemen plukken. Zeus merkte deze bevallige groep op, in het bijzonder, die de mooiste van de meisjes was. Sommigen zeggen dat Eros hem in beweging bracht met zijn pijlen. Maar vaker werd hij uit zichzelf verliefd. In ieder geval verscheen Zeus voor de groep als een witte stier. Een witte stier mooier dan de andere. Een stier die naar bloemen rook, en muzikaal loeide. Een stier die zo duidelijk vriendelijk was dat alle meisjes naar hem toe renden om hem te aaien.

De stier ging voor Europa liggen. Zij ging op zijn rug zitten. Onimiddellijk ging de stier er van door, sprong in de zee en begon snel weg te zwemmen. Europa zag een stoet zich bij hen had aangesloten, Nereïden die op dolfijnen reden, Triton die op zijn hoorn blies, zelfs Poseidon. Nu begreep ze dat de stier een god moest zijn. Zij vroeg hem medelijden met haar te hebben. Zeus sprak tot haar en verklaarde haar zijn liefde. Hij nam haar mee naar Creta, waar hij was opgegroeid. Hij beloofde dat zij hem vele beroemde zonen zou baren.

Onder haar zonen waren Minos I en Rhadamanthus.

Io

Io en ZeusZeus werd verliefd op Io en verleidde haar. Om te verhinderen dat Hera het merkte, bedekte hij de wereld met een dikke laag wolken. Dit wekte de argwaan van Hera op. Zij kwam van de Olympus af en begon de wolken uit elkaar te drijven. Zeus zag dit en veranderde Io's gestalte. Toen de wolken verdwenen waren, zag Hera dat Zeus naast een witte koe stond. Hij zwoer toen dat hij de koe nooit tevoren had gezien. Hera doorzag dit en vroeg of zij de koe als een geschenk mocht hebben. Zeus gaf haar de koe, omdat een weigering de hele zaak zou verraden.

Ze stuurde de koe weg en zorgde ervoor dat Argus Panoptes erover waakte. Omdat Argus honderd ogen had en sommige ervan konden slapen en andere wakker bleven, was hij een uitstekende wacht. Wanhopig zond Zeus hermes om Io te halen. Vermomd als een herder moest Hermes al zijn vaardigheid als musikant en verhalenverteller gebruiken om Argus vertrouwen te winnen en in slaap te brengen. Toen hij eenmaal in slaap was, doodde Hermes Argus. Als herinnering nam Hera zijn ogen en zette die in de staart van haar favoriete vogel, de pauw.

Io was nu wel vrij, maar Hera zond de moeder van alle horzels om Io die nog en koe was, te kwellen. De geest van Argus vervolgde haar ook. Dit bracht haar aan de rand van de waanzin en om daaraan te ontsnappen zwierf zij door de wereld. Bij haar rondzwervingen kwam zij bij Prometheus die nog aan de Caucasus vastgeketend was. Hij gaf haar hoop. Hij voorspelde dat zij nog vele jaren zou zwerven. Maar uiteindelijk zou zij weer een menselijke gestalte krijgen en een kind krijgen. Hij voorspelde dat een afstammeling van dit kind een grote held zou zijn en hem zou bevrijden.

Zijn voorspellingen kwamen uit. Bij haar rondzwervingen werden bepaalde plaatsen naar haar genoemd zoals de Ionische Zee en de Bosporus (koeienoversteekplaats vgl. Coevorden en Oxford). Zij bereikte tenslotte de Nijl, waar Zeus haar terugbracht in de menselijke gestalte. Zij baarde Epaphus en elf generaties later zou haar afstameling Heracles Prometheus bevrijden.

Semele

Semele was een Thebaanse prinses. Ze is de enige sterveling die moeder is van een god. Ze was een van Zeus' vele minnaressen en zoals de meeste minnaressen vond zij een ongelukkige dood vanwege Hera's jaloezie. Zij is het best bekend als de moeder van Dionysus. Ofschoon ze kort voor de geboorte van het kind gedood werd, werd het kind door Zeus gered. Tenslotte slaagde Dionysus, die haar nooit had gezien, erin haar te redden uit de onderwereld en haar een plaats te bezorgen op de Olympus.

Ganymedes

Een Trojaanse prins bekend om zijn schoonheid. Het is onzeker wie van de Trojaanse koningen zijn vader was, waarschijnlijk Tros of Laomedon. Toen hij nog een jongen was, verscheen Zeus in de vorm van een adelaar en nam hem mee naar de Olympus. Sommigen beweren dat door door een wervelwind naar de Olympus was weggevoerd. Hij diende Zeus als wijnschenker en minnaar. Zijn rol wordt herinnerd in het sterrenbeeld Aquarius, de waterdrager.

Callisto

Dochter van Lycaon, Koning van Arcadia. Ze was een van de metgezellen van Artemis bij de jacht. Als gezellin van Artemis heeft Callisto een gelofte van kuisheid afgelegd. Zeus verscheen aan haar in een vermomming, waarschijnlijk als Artemis, won haar vertrouwen en sliep met haar. Als gevolg van deze ontmoeting kreeg zij een zoon, Arcas.

Zij werd veranderd in een grote beer, ofwel door Zeus als een poging zijn affaire te verbergen, of door Hera uit jaloesie, of door Artemis uit woede over het feit dat zij haar gelofte verbrak. Hera was niet tevreden met Callisto¹s lot als beer en liet Artemis denken dat ze een normale beer was zodat zij haar zou doden. Zeus redde haar en veranderde haar in het sterrenbeeld Arctos, de Grote Beer, ook bekend als Ursa Major. Op bevel van Zeus redde Hermes Arcas uit haar schoot en liet hem opvoeden door de Maia. Bij haar kwam ook haar zoon die het sterrebeeld Arctophylax, de Kleine Beer, ook bekend als Ursa Minor, werd.

Hera bleef kwaad en haalde Tethys en Oceanus over Callisto niet in hun gebied, de Oceaan toe te laten. Daarom moet Callisto rond de Poolster cirkelen en kan ze nooit ondergaan.

Leto

Leto is de dochter van Coeus en Phoebe. Ze was een vroege minnares van Zeus. Zeus trouwde met Hera toen Leto zwanger was. Gedurende haar zwangerschap veroorzaakte Hera problemen. Eerst werd Leto van de Olympus verdreven. Toen zij ronddwaalde, wilde geen enkele plaats haar opnemen uit angst dat Hera beledigd zou zijn. Hera liet de draak Python haar opjagen. Zeus redde haar door de Noordenwind Boreas op te dragen haar naar zee te brengen.

Tenslotte nam het desolate rotsige eiland Delos, dat weinig te verliezen had, haar op. De andere godinnen kwamen Leto helpen toen de weeën begonnen. Hera bleef weg en hield Eileithyia, godin van de bevalling, vast totdat Iris haar te pakken kreeg. Leto beviel eerst van Artemis en daarna na nog eens negen dagen van Apollo.

Steeds op de vlucht voor Hera's wrok ging ze naar Lycia. De boeren probeerden te verhinderen dat zij uit hun bron dronk,dus veranderde zij hen in kikkers. In het begin duurden Leto's problemen voort. Maar ze had nu twee zich snel ontwikkelende kinderen - beide uitstekende boogschutters - om haar te beschermen. Toen Apollo vier dagen oud was, was hij al in staat Python te doden. Daarna probeerde Euboeïsche reus Tityus Leto te verkrachten, maar hij werd door de kinderen gedood. Toen zij volwassen waren geworden, beschermden zij niet alleen Leto's veiligheid, maar ook haar eer. Niobe pochte erop dat zij meer bewondering en verering verdiende dan Leto, omdat zij zeven zonen en zeven dochters had gekregen en Leto maar twee kinderen. De tweelingen beantwoordden dit met het doden van alle kinderen (op een na) van Niobe.

Als de moeder van twee machtige goden keerde Leto terug in Zeus' gunst, ondanks de afkeuring van Hera. Toen Apollo de Cyclopen had gedood, kon Leto Zeus overhalen zijn straf te verlichten. Zij bracht veel van haar tijd door met Artemis bij de jacht. Zij sloot zich bij de Trojanen aan in de oorlog en hielp Aeneas genezen van zijn wonden.


mythen