Semele

Semele (Σεμέλη), legendarische thebaanse prinses, dochter van koning Cadmus en diens gemalin Harmonia, en bij Zeus moeder van de god Dionysus. Toen Zeus verliefd op haar geworden was, wekte dat de jaloezie van Hera op. Laatstgenoemde vermomde zich en gaf S. de raad Zeus te laten beloven dat hij al haar wensen zou vervullen, en hem vervolgens te vragen zich in zijn ware gedaante te vertonen. Toen de prinses Hera's raad opvolgde en Zeus de verzoeken inwilligde, zag de oppergod zich verplicht met zijn volle macht en majesteit aan haar te verschijnen. Maar S. kon de gloed van de bliksemschichten niet verdragen, ze werd verzengd en vond de dood. Het ongeboren kind dat zij in haar schoot droeg, werd echter op bovennatuurlijke wijze gered: Zeus borg het in zijn dij totdat het voldragen was en ter wereld kon komen.

Toen Dionysus volwassen geworden was, daalde hij tijdens een van zijn vele zwerftochten in de onderwereld af en haalde zijn moeder naar boven. S. werd vervolgens naar de Olympus gevoerd, waar zij de naam Thyone (Θυώνη) ontving.


mythen