De Olympiërs

De Olympiërs zijn een groep van 12 goden die heersten na de onttroning van de Titanen. Alle Olympiërs zijn op de een of andere manier met elkaar verwant. Zij zijn zo genoemd naar hun verblijfplaats, de berg Olympus.

Zeus

Zeus onttroonde zijn vader Cronus. Hij lootte toen met zijn broers Poseidon en Hades. Zeus won en werd de oppergod. Hij is de heer van de hemel, de regengod. Zijn wapen is een bliksem die hij naar die mensen slingert, van wie hij een afkeer heeft. Hij is getrouwd met Hera, maar is bekend vanwege zijn vele affaires. Hij is er ook om bekend dat hij leugenaars en meinedigen straft.

[Kinderen]

Poseidon

Poseidon is de broer van Zeus. Na de onttroning van hun vader Cronus trok hij lootjes met Zeus en Hades, een andere broer, om de wereld te delen. Hij werd hierdorr heer van de zee. Hij werd door zeelui zeer vereerd. Hij trouwde met Amphitrite, een kleindochter van de Titaan Oceanus.

Eens verlangde hij naar Demeter. Om hem van zich af te houden vroeg Demeter hem het mooiste dier te maken dat de wereld ooit had gezien. Om indruk op haar te maken schiep Poseidon het eerste paard. In sommige verhalen waren zijn eerste pogingen onsuccesvol en schiep een aantal verschillende beesten. Tegen de tijd dat het paard was geschapen, was zijn liefde voor Demeter bekoeld.

Zijn wapen is een drietand, die de aarde kan schokken en elk voorwerp kan verbrijzelen. Hij heeft na Zeus de grootste macht van de goden. Hij heeft een lastige, ruziezoekende persoonlijkheid. Hij was hebzuchtig. Hij had een reeks twisten met andere goden toen hij probeerde hun steden over te nemen.

[Kinderen]

Demeter

Demeter is de godin van het graan, de oogst en de vruchtbaarheid. Zij is een dochter van Cronus en Rhea. Het is Demeter die de gewassen elk jaar doet groeien. De eerste opbrengsten en het eerste brood uit de oogst gemaakt wordt aan haar geofferd.

Demeter is nauw verbonden met de seizoenen. Haar dochter Persephone (Zeus was overigens haar vader!) werd geschaakt door Hades om haar tot zijn vrouw te maken in de onderwereld. In haar boosheid en verdriet over het verlies van haar dochter liet Demeter de planten niet meer groeien en werd het land een woestenij. Zeus werd gealarmeerd en probeerde de verblijfplaats van Persephone te vinden: alleen Helius wist hiervan. Maar omdat zij tijdens haar verblijf in de onderwereld had gegeten, kon zij daar niet weg. Hierom werd besloten dat Persephone de helft van het jaar in de onderwereld zou blijven. In deze maanden is Demeter bedroefd over haar afwwezigheid en geeft geen geschenken aan de de wereld, waarmee zij de herst en de winter veroorzaakt. Haar terugkeer naar haar moeder bracht dan de lente.

Demeter is ook bekend als stichter van de Eleusinische Mysteriën. Dit waren geweldige festivals, elke vijf jaar gehouden. Het waren gedurende vele eeuwen belangrijke gebeurtenissen. Toch is er weinig van bekend, omdat degenen die deze festivals bijwoonden, gezworen hadden alles hiervan geheim te houden. Het centrale punt schijnt te zijn geweest dat precies zoals het graan elke lente terugkeert na de oogst en de dood in de winter,de menselijke ziel herboren kon worden na de dood van het lichaam.

Hestia

Hestia is een zuster van Zeus. Zij is een maagdelijke godin. Zij heeft geen opvallende persoonlijkheid en speelt geen rol in de mythen. Ze is de Godin van de Haard, het symbool van het huis. Elk pasgeboren kind werd om het huis heen gedragen voordat het in de familie werd geaccepteerd. Elke stad had een openbare haard gewijd aan Hestia, waar het vuur nooit mocht uitgaan.

Hera

Hera is de vrouw en zuster van Zeus. Zij werd opgevoed door de Titanen Oceanus en Tethys. Ze is de beschermster van het huwelijk en bekommert zich in het bijzonder om getrouwde vrouwen.

Heras huwelijk met Zeus was gebaseerd op strijd en het bleef strijd. Zeus dong zonder succes naar haar hand. Hij nam toen zijn toevlucht tot trucjes en veranderde zich tijdens een onweer in een rillende, verkleumde koekoek. Hera kreeg medelijden met de vogel en legde het vogeltje tegen haar borst om het te verwarmen. Zeus nam toen zijn normale vorm weer aan, verraste haar en verkrachtte haar. Zij trouwde toen met hem om haar schaamte te verbergen.

Eens toen Zeus erg aanmatigend was t.o.v. de andere goden, haalde Hera hen over een opstand te beginnen. Haar rol in de opstand was om Zeus in slaap te brengen en dat lukte haar. De goden bonden toen de slapende Zeus vast met vele knopen aan een bed. Toen dit gebeurd was, begonnen zij te ruziën over de volgende stap. Briareus hoorde de ruzie. Omdat Briareus Zeus nog erg dankbaar was, gleed Briareus naar hem toe en maakte zijn knopen los. Zeus sprong op van het bed en greep zijn bliksem. De goden vielen op zijn knieën en smeekten om genade. Hij greep Hera en hing haar op in de lucht met gouden ketens. Zij huilde de hele nacht van de pijn, maar geen van de anderen durfde tussenbeide te komen. Haar gehuil hield Zeus wakker en ging de volgende morgen ermee accoord haar los te laten, als zij zou zweren nooit meer tegen hem in opstand te komen. Zij had natuurlijk weinig keus. Ofschoon zij inderdaad nooit meer rebelleerde, intrigeerde zij vaak tegen zijn plannen en kon hem vaak te slim af zijn.

De meeste verhalen over Hera hebben te maken met haar wraak vanwege de ontrouw van Zeus. Haar heilige dieren zijn de koe en de pauw. Haar favoriete stad is Argos.

[Kinderen]

Ares

Ares is de zoon van Zeus en Hera. Zijn beide ouders hadden een afkeer van hem. Hij is de god van de oorlog. Hij werd beschouwd als moorddadig en bloedbevlekt, maar ook als een lafaard. Toen hij in bed betrapt werd in overspel met Aphrodite, maakte haar echtgenoot Hephaestus hem in het openbaar belachelijk. Zijn vogel is de gier. Zijn beest is de hond.

Athene

Athene is de dochter van Zeus. Zij sprong volwassen en in volle wapenrusting uit zijn voorhoofd en had dus geen moeder. Ze is meedogenloos en dapper in de strijd, maar vecht alleen om huis en haard te beschermen tegen buitenlandse vijanden. Ze is de godin van de stad, handwerkslui en landbouw. Zij vond het leidsel uit, dat de mens toestond om paarden te temmen, de trompet, de fluit, de beker, de riek, de ploeg, het juk, het schip en de wagen. Zij vertegenwoordigt de wijsheid, verstand en zuiverheid. Ze was de favoriete dochter van Zeus en mocht zijn wapens gebruiken, ook zijn bliksem. Haar favoriete stad is Athene. Haar boom is de olijf. De uil is haar vogel. Zij is een maagdelijke godin.

Apollo

Apollo is de zoon van Zeus en Leto. Zijn tweelingzuster is Artemis . Hij is de god van de muziek en speelt op een gouden lier. Hij schiet zeer ver met een zilveren boog. Hij is de god van de geneeskunde en leerde de mens genezen. Hij is de god van het licht en de god van de waarheid, die geen leugen kan spreken.

Een van de belangrijkste taken die Apollo elke dag onderneemt, is zijn wagen inspannen met vier paarden om de Zon langs de hemel te rijden.

Hij is beroemd vanwege zijn orakel in Delphi. Mensen uit heel de Griekse wereld reisden daar naar toe om de toekomst te weten te komen.

Zijn boom was de laurier. De kraai is zijn vogel. De dolfijn zijn beest.

[Kinderen]

Aphrodite

Aphrodite is de godin van de liefde, het verlangen en de schoonheid. Naast haar natuurlijke geschenken had zij een magische gordel die iedereen van wie zij dat wilde, ertoe bracht naar haar te verlangen. Er zijn twee verhalen over haar geboorte.

Een zegt dat ze de dochter van Zeus en Dione is.

De ander stamt uit de tijd dat Cronus Uranus castreerde en zijn genitaliën in de zee gooide. Aphrodite rees toen op uit het zeeschuim op een reuzeschelp en liep toen naar de kust van Cyprus.

Ze is de vrouw van Hephaestus. De mirt is haar boom. De duif, de zwaan en de mus zijn haar vogels.

[Kinderen]

Hermes

Hermes is de zoon van Zeus en Maia. Hij is de bode van Zeus. Hij is de snelste van de goden. Hij draagt gevleugelde sandalen, een gevleugelde hoed en draagt een magische staf. Hij is de god van de dieven en de god van de handel. Hij is de gids voor de doden wanneer zij naar de onderwereld gaan. Hij vond de lier uit, de doedelzaak, de toonladder, astronomie, gewichten en maten, boksen, gymnastiek en de zorg voor olijfbomen.

[Kinderen]

Artemis

Artemis is de dochter van Zeus en Leto. Haar tweelingbroer is Apollo. Zij is de heerseres van het wild. Zij is de jageres van de goden. Zij is de beschermster van de jeugd. Net zoals Apollo jaagt ze met zilveren pijlen. Zij werd geassociëerd met de maan. Ze is een maagdelijke godin en de godin van de kuisheid. Zij leidt ook de geboorte vam kinderen, wat misschien vreemd lijkt voor een maagd, maar is te verklaren uit het feit dat ze Leto geen pijn bezorgde, toen ze werd geboren. Zij werd geassociëerd met de Hecate. De cipres is haar boom. Alle wilde beesten zijn aan haar gewijd, vooral de rendieren.

Hephaestus

Hephaestus is de zoon van Zeus en Hera. Soms werd gezegd dat Hera hem in haar eentje voortbracht en dat hij geen vader had. Hij is de enige god die lelijk is. Hij is ook kreupel. Er zijn verschillende verklaringen hiervoor. Sommigen zeggen dat Hera, geschrokken van haar lelijke kind, hem van de Olympus in de zee wierp en hij daarbij zijn benen brak. Anderen zeggen dat hij de kant van Hera koos in een ruzie met Zeus en dat Zeus hem van de Olympus wierp. Hij is de god van het vuur en de smidse. Hij is de smid en wapenmaker van de goden. Hij gebruikt een vulkaan, de Etna, als zijn smederij. Hij is de patroon van de smeden en wevers. Hij is vriendelijk en vredelievend. Zijn vrouw is Aphrodite. Soms wordt zijn vrouw geïdentificeeerd als Aglaia.


mythen