Andere Personen in de Griekse Mythen

De Pleiaden

De Pleiaden zijn de dochters van Atlas, zeven in getal: Electra, Maia, Taygete, Alcyone, Merope, Celaeno en Sterope. Zij werden steeds door Orion vervolgd, maar steeds ontvluchtten zij hem met succes. Zeus kreeg medelijden met hen en plaatste hen in de hemel als sterren om hen uit bereik van Orion te houden. Maia was de moeder van Hermes. Electra was de moeder van Dardanus, de stichter van Troje.

Nereus

Nereus wordt ook de Oude Man van de Zee genoemd. Hij staat bekend als een aardige, betrouwbare god, die nooit liegt, en heeft altijd vriendelijke gedachten. Hij is de zoon van Pontus. Met zijn vrouw Doris krijgt hij vijftig mooie dochters, bekend als de Nereiden.

Doris

Zij is de dochter van Oceanus en de vrouw van Nereus. Zij krijgen samen vijftig mooie dochters, bekend als de Nereiden.

De Nereïden

Zij zijn de dochters van Nereus en Doris, vijftig in getal. Hun naam is een patronymicum en betekent: dochters van Nereus. Zij zijn alle mooi en nimfen van de zee. Enige beter bekende zijn Thetis en Amphitrite.

Amphitrite

Een van de Nereïden. Ze is de vrouw van Poseidon. Haar zoon is Triton.

Triton

De trompetspeler van de zee. Zijn trompet is een grote schelp. Hij is de zoon van Poseidon en Amphitrite.

Teiresias

Een beroemde profeet in Thebe. Teiresias ontmoette Athene toevallig, toen zij een bad nam, en daarom maakte ze hem blind. Toen zijn moeder voor hem pleitte, gaf Athene Teiresias het geschenk van de profetie om zijn blindheid te compenseren. Onder zijn voorspellingen waren: een waarschuwing aan Pentheus om Dionysus te herkennen en te eren, als hij voor het eerst in Thebe verschijnt. Een voorspelling van de grootheid van Heracles. Hij openbaarde Oedipus dat Oedipus zonder het te weten zijn eigen vader had vermoord. Een advies aan Odysseus hoe hij Poseidon moest verzoenen.

Epaphus

Epaphus is de zoon van Zeus en Io. Hij stichtte de stad Memphis in Egypte.

Minos I

Minos was de Koning van Creta. Hij was de zoon van Zeus en Europa. Hij maakte beroemde wetten. Zijn succes als wetgever was zo groot dat hij na zijn dood een van de drie dodenrechters werd in de onderwereld. Tijdens zijn heerschappij werd Creta een grote macht met een uitstekend opvoedingssysteem, veel handel, indrukwekkende gebouwen en bloeiende kunsten. Het werd de sterkste zeemacht.

Rhadamanthus

Rhadamanthus was de zoon van Zeus en Europa. Na zijn dood werd hij een van de drie dodenrechters in de onderwereld.


mythen