Ixion

Ixion was de zoon van Antion en Perimela. Hij was een koning in Thessalië en een door en door slecht mens. Zijn zonden begonnen toen hij trouwde met Dia, de dochter van Eioneus, maar de overeengekomen bruidsprijs niet betaalde. Eioneus hield zijn merries achter als borg. Ixion lokte Eioneus toen naar zijn koninkrijk met de belofte hem te betalen. Toen hij eenmaal daar was, vermoordde hij Eioneus door hem in een kuil te gooien waarin een vuur brandde.

tantalus ixion sisyphusDe Grieken beschouwden de moord op bloedverwanten als een vreselijke daad. Geen mens of god zou hem daarvan reinigen. Hij gold als de eerste die een familielid had vermoord. Zeus besloot tenslotte hem te reinigen, misschien omdat Zeus belangstelling had gekregen voor Dia. Ixion ging naar de Olympus voor het ritueel.

Toen hij op de Olympus was, probeerde Ixion Hera te verleiden. Zij lichtte Zeus in, die besloot Ixion te testen door een wolk te maken in de vorm van Hera en plaatste die in Ixions bed. Ixion trapte erin en werd betrapt met de wolk. Zeus ketende hem hiervoor voor altijd aan gevleugeld vurig rad, ofwel in de lucht ofwel in de onderwereld.

De wolk kreeg Centaurus als kind. Dia baarde Peirithous ofwel van Ixion ofwel van Zeus.


[Greek Myth]