Epaphus

Epaphus (Ἔπαφος), legendarische zoon van Zeus en Io, geboren in Egypte, later koning van dat land en stichter van de stad Memphis, die hij naar zijn gemalin, een dochter van de riviergod Nilus, noemde.


mythen