Orion

Orion, een reus, was een jager en we kennen hem het beste als sterrebeeld. De verhalen over Orion zijn nogal tegenstrijdig en de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven vanaf zijn geboorte totaan zijn dood komen in meer dan een versie voor.

Er zijn twee verhalen over zijn geboorte. Het oudste (en eenvoudigste) zegt dat hij de zoon is van Poseidon en Euryale. Het latere verhaal vertelt dat koning Hyrieus de goden Zeus, Poseidon en Hermes onthaalde. In dankbaarheid boden zij hem een gunst aan. Hij vroeg hun een machtige zoon. De goden zeiden dat een stier moest offeren. Zij pakten de huid van de stier, urineerden erop en begroeven hem. Negen maadnen werd Orion geboren. In dit laatste verhaal heette hij oorspronkelijk Urion (van οὐρέω = urineren), maar de naam raakte verwaard. Maar beide verhalen vertellen dat hij reusachtig groot werd.

De belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven hebben met het huwelijk te maken. Hij was eerst getrouwd met Side, maar zij werd verbannen naar Hades, omdat zij erover opschepte dat zij mooier was dan Hera. Daarna volgde zijn verbintenis met Merope, de dochter van koning Oenopion. Deze eindigde toen Orion met Merope sliep zonder dat hij met haar trouwde. Hier zijn weer twee versies: in het eerste verhaal roofde hij haar, in het tweede werd Orion het zat dat Oenopion herhaaldelijk hun huwelijk uitstelde. De koning wreekte zich op hem door Orion in zijn slaap te verblinden.

Orion maakte gebruik van de gift van zijn vader Poseidon en wandelde over het water naar het eiland Lemnos. In de werkplaats van Hephaestus leende Orion een van de werklui - Cedalion - om zijn gids te zijn. Hij zette Cedalion op zijn schouders en liep naar de plaats waar de zon opkwam. Hier genas Helius zijn blindheid. Orion ging terug om wraak te nemen op koning Oenopion, maar deze verschool zich.

Orion ging daarna naar Creta en jaagde met Artemis en haar groep. Hier kwam hij aan zijn einde. Weer zijn er verschillende versies van het verhaal. Hij werd met opzet door Artemis gedood omdat hij haar uitdaagde of omdat hij haar of een van de meisjes uit haar groep te na kwam.

Een compleet ander verhaal is dat Orion en Artemis het goed met elkaar konden vinden en zij met Orion wilde trouwem. Maar Apollo was tegen de verbintenis en wilde die voorkomen. Hij wachtte eens toen Orion in zee aan het zwemmen was, tot hij verweg was. Toen daagde Apollo Artemis uit de niet te herkennen vlek (natuurlijk Orion) in de verte te raken met een pijl. Zij trof Orion. Hevig geschrokken toen zijn lichaam aan land spoelde, haalde zij Zeus over hem als sterrenbeeld in de hemel te plaatsen.

Weer een ander verhaal is dat Orion tegen Artemis erover opschepte dat hij zijn met vaardigheid alle dieren in de wereld kon doden. Gaea hoorde hiervan en zond om de wereld te beschermen een grote schorpioen om te doden. Artemis vroeg Zeus Orion in de hemel te zetten; Zeus zette zowel Orion als de schorpioen als sterrenbeeld in de hemel.

Een ander verhaal over Orion is dat hij op Pleione en haar zeven dochters, de Pleiaden, jaagde. Hij had al zeven jaar op hen gejaagd toen zij Zeus om hulp smeekten. Zeus plaatste de dochters veilig in de hemel als een groep van zeven sterren op de "schouder" van van het sterrenbeeld Taurus (stier).

In de hemel wordt Orion vergezeld door zijn jachthond, Canis Major. Hij jaagt op het sterrenbeeld Lepus, de haas, en jaagt ook op de Pleiaden. Achter hem komt de schorpioen Scorpio.


mythen