Kinderen van HyperionHelius met zijn paarden op een metope van de tempel van Athene uit Troje (300 vC, Antikenmuseen, Berlijn)

Helius

Helius was de Griekse zonnegod. Hij kan als een personificatie beschouwd worden van de zon. Hij werd langzamerhand overschaduwd door Apollo, de meester van de zon. Hij was de zoon van Hyperion, die ook een zonnegod was.

Zijn taak was het zijn wagen door de hemel te rijden om daglicht te verschaffen. Hij wordt bij zijn dagelijkse trip vergezeld door zijn zuster Eos die zijn komst aankondigt. Hij 's nachts terug naar huis in de rivier, Oceanus in een enorme gouden kom om het licht te verbergen. Gedurende zijn dagelijkse weg ziet hij veel van wat er op de aarde gebeurt. Omdat hij vaak getuige was van gebeurtenissen, legden veel Grieken een eed bij hem af. Op een zo'n dag zag hij de schaking van Persephone.

Helius was op pad toen de goden de wereld verdeelden. Toen zij deze ingewikkelde taak volbracht hadden, had Zeus geen zin om alles opnieuw te verdelen. Het probleem werd opgelost, toen Helius het eiland Rhodos, dat aan niemand toebehoorde, zag en het vroeg. De andere goden gaven het graag aan hem. Helius bleef de beschermgod van Rhodos in de klassieke periode. Helius is de figuur die vertegenwoordigd was in de beroemde Colossus van Rhodos, dat als een van zeven wereldwonderen van de Oudheid werd beschouwd.

Helius trouwde met Perse en had een aantal kinderen, van wie de meeste niet zo'n beste reputatie hadden. Helius schijnt deze slechte trekken niet te hebben en bleef trouw aan al zijn kinderen. Hij werd door een aantal van hen regelmatig op zijn wagen vergezeld.

Helius had ook een aantal maîtresses en affaires waarbij ook kinderen werden verwekt. Het best bekende is Phaethon .

De meest tragische van deze affaires begon, toen hij bij zijn dagelijkse reis Aphrodite en Ares bezig zag. Zoals zijn gewoonte was in deze zaken, vertelde hij het aan haar echtegenoot, Hephaestus . Als wraak liet Aphrodite Helius verliefd worden op Leucothoe, een Perzische prinses. Helius naam de gestalte van haar moeder aan om in haar slaapkamer te kunnen komen. Eenmaal binnen nam hij zijn normale gestalte aan en verleidde haar. Deze affaire bereikte het oor van de nimf Clytia die verliefd op hem was. Clytia lichtte de vader van Leucothoe in, die haar levend begroef. Bedroefd veranderde Helius haar lichaam in een wierookstruik. Helius wilde nu helemaal niets meer van haar weten. Clytia kwijnde weg en stief. Bij haar dood werd zij de eerste heliotroop, een plant waarvan de bloemen de zon volgen in zijn baan.

Selene

Selene is de godin van de maan. Zij kreeg bij Zeus een dochter - Pandia en liet zich door Pan verleiden voor een goede schapevacht. Haar grote liefde was Endymion, de knappe koning van Elis. Zij gaf hem 50 dochters. Omdat zij nog steeds verliefd was, mocht hij van haar een wens doen. Hij vroeg een eeuwige slaap zonder dat hij ouder werd en behield zo zijn fraaie uiterlijk voor altijd.

Eos

Godin van de dageraad. Zij reed elke dag op de wagen van Helius. Haar eerste leifde was Astraeus. Hun kinderen waren Boreas (de noordenwind), Notus (de zuidenwind), Zephyrus (de westenwind) en Eosphorus (de Morgenster).

Zij kreeg een tamelijk slechte naam omdat zij de gewoonte had knappe, sterfelijk jongelui te verleiden. Dit kan het gevolg zijn van een vervloeking van Aphrodite die bood was op Eos omdat zij een affaire met haar minnaar Ares.Onder haar minnaars waren: Orion, Cleitus, Cephalus en Tithonus.

Cephalus was een gelukkig gelukkig getrouwd man die pas naar zijn vrouw mocht terugkeren nadat hij Phaethon had verwekt (niet dezelfde als de zoon van Helius).

Tithonus was van koninklijk Trojaans bloed. Hun twee zoons waren Emathion en Memnon. Tithonus had een ongelukkig einde. Eos was zo blij met hem dat ze Zeus vroeg hem onsterfelijk te maken. Dit stond Zeus toe. Maar ze had moeten vragen om een eeuwige jeugd. Tenslotte was hij een uitgemergelde, verlamde, wartaal uitslaande oude man. Eos veranderde hem in de eerste krekel om hem (en haar) uit het lijden te helpen.


mythen