Cephalus

vaas
Eos en Cephalus op een stamnos uit Athene
465 v.C. (Brits Museum)
Cephalus (Κέφαλος), legendarische zoon van de god Hermes en Cecrops' dochter Herse. C. was gehuwd met Procris, een dochter van de attische heros Erechtheus. Zijn voornaamste avonturen waren de volgende:

1. Tijdens de jacht werd hij eens geschaakt door Eos, die - volgens een bepaalde traditie - bij hem de moeder werd van Phaëthon.

2. Om de trouw van Procris op de proef te stellen bleef C. eens acht jaar van huis weg, keerde vervolgens vermomd terug en trachtte Procris te verleiden, hetgeen gelukte.

3. Procris op haar beurt bespiedde tijdens de jacht argwanend haar echtgenoot, omdat ze gehoord had dat hij, als de zon fel brandde, altijd om 'Nephelee' (Wolk) riep en dacht dat hij daarmee een geliefde bedoelde; tijdens het bespieden werd ze in het struikgewas door een werpspies van C. getroffen. In de beeldende kunst vindt men dikwijls de roof van C. door Eos weergegeven, o.a. op een etruskische spiegel in het Vaticaans Museum (EAA 2,451).

Lit. Ovidius, Metamorfosen 7, 661-865. Schwenn (PRE 11, 217-221). G. Cressedi (EAA 2, 451v). I. Lavin, C. and Procris. Transformations of an Ovidian Myth (Journ. Warburg and Courtauld Inst. 17, 1954, 260-287). [Nuchelmans]
mythen