Cecrops

rhytonCecrops (Κέκροψ), legendarische eerste koning van Attica. Naar de gangbare traditie uit de aarde zelf voortgekomen, had hij een hybridische gestalte: zijn lichaam eindigde in een slangelijf. C. was gehuwd met Aglaurus of Agraulus, een dochter van Actaeus, die ook als eerste koning van Attica wordt genoemd; zij schonk hem één zoon, Erysichthon, die jong stierf, en drie dochters, Aglaurus, Herse en Pandrosus. C. zou de bewoners van Attica de eerste beginselen der beschaving hebben geleerd.

Tijdens zijn heerschappij vond ook de wedstrijd tussen de goden Poseidon en Athene plaats om het patronaat over Athene en Attica. Graf en heiligdom van de vorst bevonden zich ten westen van het Erechtheum op de Acropolis.

In de beeldende kunsten wordt C. afgebeeld zowel in zijn halfmenselijke (bv. in het zwaar gehavende westelijke gevelveld van het Parthenon) als in menselijke gestalte (bv. op buikamforen met de roof van Orithyia, in de musea van Würzburg, Berlijn en München).

Lit. O. Immisch (Roscher 2, 1014-1024). G. Becatti (EAA 2, 450v). [Suys-Reitsma/Nuchelmans]


mythen