Aglaurus

Aglaurus of Agraulus (Ἄγλαυρος of Ἄγραυλος), naam van een atheense koningin en haar dochter. A., dochter van koning Actaeus en gemalin van Cecrops, schonk de koning een zoon, Erysichthon, die jong stierf, en drie dochters, A., Herse en Pandrosus. De prinses A. huwde met Ares en schonk hem een dochter Alcippe. De godin Athene vertrouwde aan de drie gezusters een geheimzinnig kistje toe, dat ze niet mochten openen; daarin was de kleine heros Erichthonius (Erechtheus) verborgen, Athene's zoon gesproten uit een verbintenis met Hephaestus. Door nieuwsgierigheid gedreven, openden A. en Herse het kistje toch en zagen het kind, dat bewaakt werd door een slang. Van angst zouden ze waanzinnig geworden zijn en zich van de Acropolis naar beneden hebben geworpen. Volgens anderen stortte A. zich vrijwillig van de Acropolis, toen de stad Athene door een langdurige oorlog geteisterd werd en volgens het orakel slechts door zulk een offer gered kon worden; daarom legden de atheense efeben in A.' heiligdom op de noordelijke helling van de Acropolis de efeben-eed af. Ovidius verhaalt (Metamorfosen 2, 708-832), dat A., afgunstig op de liefde van Hermes voor haar zuster Herse, door deze god in een stenen beeld werd veranderd. Scènes uit het leven van A., vooral de opening van het kistje, komen veel voor op antiek vaatwerk, bijv. op een schaal van Brygus (gevonden te Vulci, thans te Frankfurt) en op een kruik uit Camirus (thans in het British Museum te Londen).


Aglaurus en Erechtheus (rechts) staan op deze amfoor uit ca. 475 vC (Antikensammlung, München)

Lit. C. Caprino (EAA 1, 138-140). [Nuchelmans]


mythen