Actaeus


Actaeus (Ἀκταῖος), volgens de legende de eerste koning van Attica. Zijn dochter Aglaurus huwde met koning Cecrops.mythen