Erechtheus

Erechtheus (Ἐρεχθεύς), legendarische - vijfde of zesde - koning van Attica, in de sagen dikwijls verward met Erichthonius, met wie E. wellicht oorspronkelijk identiek was. E. gold als een zoon van Hephaestus en Gaia of van Pandion en Zeuxippe. Hij huwde Praxithea, die hem drie zonen en drie dochters schonk. Tijdens zijn bewind werd Athene bedreigd door Thraciërs en anderen onder aanvoering van Eumolpus. Op aanraden van het orakel van Delphi zou E. toen zijn dochter Chthonia aan de goden van de onderwereld hebben geofferd, hetgeen de Atheners de overwinning bezorgde. E. werd na zijn dood samen met Athene en Poseidon vereerd in het naar hem genoemde Erechtheum op de acropolis, waarin zich ook zijn graf bevond.

Lit. R. Engelmann (Roscher 1, 1296-1300). J. Escher (PRE 6, 404-410). G. Becatti (EAA 3, 411v). [Nuchelmans]Erechtheus en Praxithea, de moeder van Oreithyia (achtervolgd door Boreas).
(Calyx uit ca. 460 vC, Mus.of Fine Arts, Boston)


mythen