Erichthonius


erichthonius en athene
Athene neemt Erichthonius over
Erichthonius (Ἐριχθόνιος), attische heros, wellicht oorspronkelijk identiek met Erechtheus. E. zou gesproten zijn uit het zaad van Hephaestus, dat tijdens een worsteling tussen Athene en Hephaestus, die de maagdelijke godin belaagde, op grond (Gaia) gevallen was. Athene nam het kind op en borg het in een kistje; dit gaf zij aan Cecrops' dochters Aglaurus, Herse en Pandrosus, met het uitdrukkelijke verbod om het te openen. De meisjes konden evenwel hun nieuwsgierigheid niet bedwingen; toen zij het kind zagen, dat bewaakt werd door slangen - volgens een andere versie eindigde zijn lichaam in een slang - werden zij krankzinnig en stortten zich van de acropolis naar beneden. E. werd door Athene in haar tempel opgenomen en daar opgevoed. Volwassen geworden zou hij als derde of vierde koning over Attica hebben geheerst.

Lit. R. Engelmann (Roscher 1, 1303-1308). J. Escher (PRE 6, 440-446). G. Becatti (EAA 3, 419v). [Suys-Reitsma]


mythen