Phaëthon

Phaëthon (Φαέθων), legendarische zoon van de zonnegod Helius en Oceanus' dochter Clymene. Hij vroeg zijn vader, die hem toegezegd had een van zijn wensen te zullen vervullen, om aldus zijn vaderschap te bevestigen, of hij één dag de zonnewagen mocht besturen. Helius stemde toe, maar P. bleek niet in staat de vurige paarden in de hand te houden en ze 's avonds te dwingen de oceaan in te duiken. Ze sloegen op hol en door de verzengende hitte dreigde de aarde te verbranden. Zeus doodde toen P. met zijn bliksem. Deze viel in de Eridanus (Po?) en zijn ontroostbare zusters werden in populieren veranderd; uit haar tranen zou de barnsteen ontstaan zijn. Van P. zijn enkele afbeeldingen op romeinse sarcofagen bekend. (Klik hier voor een uitgebreidere versie)

Lit. Ovidius, Metamorfosen 1, 750 - 2, 400. G. Knaack (Roscher 3, 2175-2200). G. Türk (PRE 19, 1508-1515). [Schouten]


mythen