Tithonus

Tithonus (Τιθωνός), in de griekse mythologie zoon van de trojaanse koning Laomedon en voornaamste echtgenoot van de godin van de dageraad Eos, door wie hij ontvoerd werd. Op de afbeelding van de lecyth links wordt Tithonus door een vliegende Eos achervolgd. (ca. 450 vC, Nelson-Atkins Mus.of Art, Kansas City)
mythen