Laomedon

Laomedon (Λαομέδων), legendarische koning van Troje, zoon van Ilus en Eurydice, vader van Priamus en vele andere zonen en dochters. Toen Apollo en Poseidon gepoogd hadden om de oppergod Zeus in boeien te slaan, moesten ze op Zeus' bevel een jaar lang L. helpen bij de bouw van de muren van Troje. Na voltooiing van het werk weigerde de koning echter het afgesproken loon te betalen. Als straf hiervoor zond Apollo een pestziekte en Poseidon een groot zeemonster. Op raad van het orakel bond L. toen zijn dochter Hesione aan een rots als prooi voor het monster, maar beloofde tevens aan degene die Hesione zou redden, de goddelijke paarden die Zeus aan L.s grootvader Tros geschonken had als vergoeding voor de roof van Ganymedes. Heracles doodde het monster en bevrijdde Hesione. Wederom echter hield de koning zijn belofte niet, waarop Heracles L. en diens familie - behalve Priamus en Hesione doodde en Troje verwoestte. [Nuchelmans]Beeld van de Tempel van Aphaia op Aegina (ca. 490 Glyptothek München)[Mythen]