Hesione

Hesione (Ἡσιόνη), legendarische dochter van de trojaanse koning Laomedon. H. moest, om de toorn van Poseidon te bedaren, geofferd worden aan een monster dat de zeegod naar Troje had gezonden. Dit monster werd door Heracles bij zijn terugkeer uit het land van de Amazonen gedood; de reeds vastgebonden H. werd bevrijd. Zij werd - met haar broer Priamus - gespaard toen Heracles en Telamon Troje verwoestten en Laomedon en diens familie ter dood brachten.

Taferelen uit het leven van H. werden graag afgebeeld op muurschilderingen en sarkofagen; een geschilderde H.-cyclus is teruggevonden in het huis van Octavius Quartio in Pompeji. Op de Kolommenkrater linksboven vechten Heracles en Hesione tegen het zeemonster (Museum of Fine Arts, Boston)

Lit. Ovidius, Metamorfosen 11, 194-220. - Drexler (Roscher 1, 2592-2594). C. Caprino (EAA 3, 441-443). [Nuchelmans]
mythen