Ilus

Ilus (Ἶλος).

(1) Ilus, legendarische zoon van Tros en Callirrhoë, gehuwd met Eurydice en vader van Laomedon. I. gold als de stichter van de stad Troje.


(2) Ilus zou ook de oorspronkelijke naam of bijnaam van Aeneas' zoon Ascanius zijn geweest (Vergilius, Aeneis 1, 267-288). Door een kleine ingreep bleek het mogelijk de oorsprong van de gens Iulia (Iulius) te verbinden met Aeneas en diens moeder Aphrodite.


mythen