Vreemde Schepsels

Argus Panoptes

Hij die alles ziet. Een man met vele ogen. Vroege verhalen zeggen dat hij vier ogen had, latere honderd. Er zijn veel versies over zijn afkomst. Hij heeft een aantal avonturen beleefd: Hij doodde een stier die Arcadia verwoestte. Hij doodde een satyr, omdat hij vee stal. Hij doodde Echidna. Hij wreekte de dood van Apis.

Argus werd gedood door Hermes toen hij Io voor Hera bewaakte.

Chimaera

brons Verwekt door Typhoeus en Echidna . De Chimaera had drie koppen - leeuw, geit en slang. Zijn lijf was ook een mengsel van dieren: de voorkant van een leeuw, het midden van een geit en de staart van een slang. Hij blies vuur. Hij verwoestte Lycië en doodde vee en stak alles in brand totdat hij werd gedood door Bellerophon.

Cyclopen

De Cyclopen waren gigantische een-ogige reuzen. Er waren er drie: die de donder, de bliksem en de bliksemschicht voorstelden. Hun namen waren Brontes, Steropes en Arges. Zij werden geboren uit Gaea en Uranus. Zij waren ook de eerste smeden. Toen Cronus aan de macht kwam, zette hij de Cyclopen gevangen in de Tartarus. Zij werden door zeus vrijgelaten en vochten met hem tegen de Titanen. Als beloning voor hun vrijlating gaven de Cyclopen Zeus zijn wapens: de bliksem en donder. Zij gingen als zijn helpers door op de Olympus en maakten zijn bliksems.

Apollo doodde minstens een van de Cyclopen als wraak voor het feit dat Zeus zijn zoon Asclepius doodde.

Er zijn nog twee andere groepen een-ogige reuzen, die Cyclopen in de Griekse mythen werden genoemd.

Er is een stam van Cyclopen op Sicilië, die schapen hield. De bekendste daarvan is Polyphemus, zoon van Poseidon en Thoosa. Polyphemus was door de ziener Telemus gewaarschuwd dat hij zij enige oog zou verliezen door toedoen van een man, Odysseus genaamd. Maar Polyphemus was te verliefd op de zeenimf Galatea om er aandacht aan te schenken.

Jaren later trof hij Odysseus en zijn mannen in zijn grot aan terwijl zij zijn kaas aan het oppeuzelen waren. Hij trapte de tafels om en begon hen op te peuzelen. Na een tijdje kon Odysseus hem dronken voeren. Odysseus maakte van zijn dronkenschap gebruik en verblindde de Polyphemus. Zo werd de profetie vervuld. Terwijl Odysseus en zijn overiggebleven mannnen ontsnapten, vroeg Polyphemus zijn vader hen te straffen. Poseidon's verwoestende stormen vertraagden Odysseus' lange reis naar huis zeer.

Tenslotte is er een groep van Cyclopen bekend als de Cheirogasteres degenen die hun handen in hun buik hebben - omdat zij voor hun levensonderhoud werkten. Zij gaan door voor de bouwers van de muren van Tiryns voor koning Proetus, de muren van Mycenae en de Leeuwenpoort. Zij hadden een heiligdom op de Isthmus van Corinthe. Vergilius zegt dat deze groep werkte voor Hephaestus als metaalbewerkers met een smidse onder de vulkaan de Etna. Hier maakten zij bliksems voor Zeus en vervaardigden de wapenrusting voor Aeneas. Misschien werden zij hier gebracht als vervanging voor de Cyclopen die Apollo had gedood.


Echidna

Een vrouwelijk monster dat voor de helft een nimf en voor de andere helft een gespikkelde slang. Zij leefde in een grot en vrat mensen die daar voorbijkwamen, op. Het monster was leeftijdloos, maar niet onsterfelijk. Het werd gedood door Argus Panoptes, toen het in slaap was. Het paarde vaak met Typhoeus en kreeg veel verschillende kinderen.

Hecatoncheiren

Hecatoncheiren betekent "met honderd handen". Ze waren gigantisch en hadden vijftig koppen en honderd armen, elk met grote kracht. Er waren er drie: Briareus (ook Aegaeon genoemd), Cottus en Gyges (ook Gyes genoemd). Zij waren kinderen van Gaea en uranus. Zij haatten Uranus zo dat hij gedwongen was de Hecatoncheiren terug in Gaea's schoot te brengen. Dit versnelde de rebellie van Gaea tegen Uranus. Toen Cronus aan de macht kwam, zette hij hen gevangen in de Tartarus. Zij werden vrijgelaten door Zeus en vochten samen met hem tegen de Titanen. Zij konden geweldige rotsen, wel honderd tegelijk, gooien naar hun tegenstanders. Een van hen, Briareus, deed dienst als Zeus' lijfwacht.

Giganten

De Giganten werden door het bloed van uranus verwekt dat neerviel als gevolg van zijn castratie door Cronus. Zij werden machtig genoeg om te proberen Zeus en de Olympiërs te onttronen. Toen de goden wonnen, zetten zij de Giganten gevangen in Tartarus.

Gorgonen

Dit zijn vrouwelijke monsters met slangen als haar. Hun gezicht is zo lelijk dat elke man die hen aankeek, in steen veranderde. Vreemd genoeg hebben de drie Gorgonen drie verschillende oorsprongen. Stheno en Euryale werden als Gorgonen geboren, kinderen van Phorcys en Ceto. Zij zijn onsterfelijk. Medusa was dat niet.

Medusa

medusa en perseusMedusa was zo'n mooi meisje dat zij Athene jaloers maakte. Zo mooi dat ze het hoofd van Poseidon's op hol bracht. Hij verleidde het meisje, maar ongelukkigerwijs voor haar deed hij dat in een van de tempels van Athene. Zo'n belediging kon Athene niet over haar kant laten gaan. Dus veranderde Athene Medusa in een Gorgo. Aangezien ze als mens geboren was, bleef ze sterfelijk. Alsof dit nog niet voldoende straf was, hielp Athene later Perseus om haar op te sporen en te doden.

Toen Perseus haar hoofd afsloeg, sprongen Pegasus en Chrysaor, haar kinderen van Poseidon, te voorschijn. Druppels bloed vielen in de woestijn van Libië en veranderden in slangen. Later doodde een van deze slangen Mopsus. Toen Perseus wegging met haar afgehakte hoofd, nam Athene de rest van haar lichaam onder haar hoede. Ze stroopte de huid van Medusa eraf en overtrok haar schild, de Aegis, ermee. Ze nam twee druppels van het bloed naar Koning Erichthonius terwijl hij zei dat de ene druppel ziekte zou genezen en de andere een dodelijk vergif was. Ze gaf een haarlok aan Heracles, verborgen in een urn.


Meliaden (Essenimfen)

De Meliaden kwamen voort uit het bloed van Uranus , als gevolg van zijn castratie door Cronus .


Typhoeus

Typhoeus was een vuurspuwende draak met honderd koppen die nooit slapen. Hij werd voortgebracht door Gaea als een laatste poging om de Olympiërs te verhinderen haar kinderen, de Titanen te verslaan. Het lukte bijna en hij joeg de meeste goden op de vlucht en nam Zeus gevangen. Hermes kon Zeus bevrijden. Zeus was toen in staat Typhoeus met zijn bliksems neer te werpen. Typhoeus werd begraven onder de Vulkaan de Etna op Sicilië.

Cerberus

Cerberus is een van de kinderen van Typhoeus en Echidna. Het is een hond met drie koppen en slangestaart en slangekoppen die uit zijn achterlijf kwamen. Hij bewaakt de ingang tot de onderwereld, en stond de doden toe de onderwereld binnen te gaan, maar niet hem te verlaten. Een van de weinige levende stervelingen die voorbij Cerberus kon komen, was Orpheus die hem in slaap zong bij zijn poging Eurydice van de dood te redden. Het halen van Cerberus uit de onderwereld en hem aan Koning Eurystheus tonen was het laatste werk van Heracles.

Sirenen

De Sirenen zijn zusters die zeelui in de dood lokken. Het gezang van de Sirenen is onweerstaanbaar, maar woonden voorbij onpasseerbare klippen die de zeelui vernietigen wanneer zij de Sirenen proberen te vernietigen. Onder de mensen die op de proef werden gesteld, waren Jason op de Argo en Odysseus.

Pegasus

pegasusPegasus was een gevleugeld paard en een goede vlieger. De Pegasus was het resultaat van de verbintenis van Medusa en Poseidon. Hij werd geboren uit Medusa toen haar hoofd werd afgekapt door Perseus. Getemd door Bellerophon werd hij zijn metgezel bij zijn avonturen o.a. de dood van de Chimaera. Toen Bellerophon probeerde op Pegasus naar de Olympus te vliegen werd hij ervanaf geworpen door Zeus. Pegasus vloog door en bereikte de Olympus. Hier bleef Pegasus terwijl hij de bliksem aanstak voor Zeus.

Chrysaor

Chrysaor was het resultaat van de verbintenis van Medusa en Poseidon. Hij werd geboren uit Medusa, toen haar kop werd afgehakt door Perseus. Van Chrysaor is weinig meer bekend dan dat hij een groot krijger was. Zijn naam betekent Gouden Zwaard. Hij werd de vader van Geryon. Zijn uiterlijk is onbekend, gezien zijn familie is het waarschijnlijk dat het ongewoon was. Misschien was hij een Gigant.mythen