Argus

Argus (Ἄργος), naam van verschillende figuren uit de griekse sagenwereld. Het bekendst zijn:

(1) Argus, zoon van Zeus en Niobe, de eponieme stichter van de stad Argos. Hij zou ook de eerste zijn geweest die in Griekenland graan uit Libië importeerde.


(2) Argus, de bouwmeester van de Argo.


(3) Argus, zoon van de aardgodin - volgens andere tradities van Arestor, Inachus, Agenor of Argus -, het reusachtige, veelogige monster dat door de jaloerse Hera aangesteld werd om de door Zeus in een koe veranderde Io te bewaken.

argus
Op de voorgrond: Hermes doodt Argus;
op de achtergrond de koe waarin Io was veranderd
en rechts Zeus op een stoel
A. werd op Zeus' bevel door Hermes gedood, waarna Hera zijn vele ogen vereeuwigde door ze op de staart van de aan haar gewijde pauw te plaatsen. - Op vaas- en muurschilderingen is A. dikwijls afgebeeld als getuige van de liefde van Zeus en Io of als bewaker van Io, overvallen door Hermes. In de oudste tijd heeft hij de gestalte van een tweekoppig, veelogig monster (bv. op een amfoor uit Clazomenae te München, 6e eeuw vC), in de hellenistische kunst meestal van een jonge herder (bv. in Pompeji en in het huis van Livia op de Palatijn). De waakzaamheid van A. was reeds in de Oudheid spreekwoordelijk (nederlands: Argus-ogen).

Lit. Ovidius, Metamorfosen 1, 622-723. K. Wernicke (PRE 2, 791-795). R. Engelmann (Roscher 1, 537-540). [Nuchelmans]
mythen