Agenor

Agenor (Ἀγήνωρ), naam van verschillende personen uit de griekse mythologie; de voornaamste is A., de legendarische zoon van Poseidon en Libye, een dochter van Epaphus en kleindochter van Zeus en Io. Terwijl zijn tweelingbroer Belus in Egypte bleef en daar koning werd, begaf A. zich naar Syrië, waar hij heerste over Tyrus en/of Sidon. Hij huwde Telephassa, die hem drie zoons (Cadmus, Phoenix en Cilix) en één dochter, Europa, schonk. Toen Europa door Zeus in de gedaante van een stier ontvoerd was, zond A. zijn zonen uit om haar op te sporen. Tijdens hun reizen stichtten dezen vele steden Thebe, Thasus). In Vergilius' Aeneïs (1, 338) is A. de stamvader van de carthaagse koningin Dido.mythen