Inachus

Inachus (Ἴναχος), naam van het waterarme riviertje in de Argolis in welks dal de stad Argos lag; thans Panitsa. Als riviergod was I. een zoon van Oceanus en Tethys. Hij trad op als scheidsrechter in het geschil tussen Poseidon en Hera, die beiden aanspraak maakten op het bezit van Argos; toen hij de stad aan Hera toewees en daardoor de grondslag voor de latere roem van het Hera-heiligdom aldaar, deed Poseidon de de bedding van de rivier uildrogen. Inachus gold ook als de eerste koning van Argos, als de stamvader van het argivische koningshuis en als de vader van Io.

Lit. R. Engelmann (Roscher 2, 125-127). W. Kroll (PRE 9, 1281v). [Nuchelmans]


mythen