Aegaeon

Aegaeon (Αἰγαίων), een van de drie Hecatonchiren (honderdarmige reuzen, zonen van Uranus en Gaea), door de goden Briareos, door de mensen A. genoemd. Met zijn broers nam hij aan de zijde van de olympische goden en de Cyclopen deel aan de strijd tegen de Titanen. A. zou ook Zeus te hulp gesneld zijn, toen Hera, Athene en Poseidon de oppergod in boeien trachtten te slaan.mythen