Iason

frescoIason (Ἰάσων), van Iolcus, legendarische zoon van koning Aeson. Diens halfbroer Pelias had zich wederrechtelijk van de troon meester gemaakt en I. groeide op bij de centaur Chiron. Volwassen geworden begaf hij zich naar Pelias om zijn rechten op te eisen. Pelias was echter door een orakel gewaarschuwd voor een man met slechts één sandaal aan en voor een afstammeling van Aeolus. Omdat I. een achterkleinzoon van Aeolus was en onderweg een sandaal verloren had, trachtte Pelias zich van hem te ontdoen. Hij beloofde zijn neef de troon, mits deze erin slaagde in Colchis het gulden vlies te bemachtigen. Dit was de aanleiding tot de tocht van de Argonauten, waarvan I. de leiding had. Hij maakte zich van het vlies meester met de hulp van de colchische koningsdochter Medea, die hij huwde, maar van wie hij zich, teruggekeerd in Griekenland en uit Iolcus naar Corinthe gevlucht, toen Pelias zijn woord niet hield en daarom door Medea gedood was, op lage wijze ontdeed.

Lit. Ovidius, Metamorfosen 7, 1-403. K. Seeliger (Roscher 2, 63-88). O. Jessen (PRE 9, 759-771). Zie verder s.v.v. Argonauten en Medea. [Nuchelmans]


mythen