Eileithyia

Eileithyia of Ilithyia (Εἰλείθυια), in de griekse mythologie godin van de geboorte, van kreto-myceense oorsprong, door de Romeinen geïdentificeerd met (Juno) Lucina. E. verwekte - of deed uitblijven bij de vrouw in barensnood de noodzakelijke weeën en droeg als zodanig de epitheta μογοστόκος of πολύστονος. Overigens bezat de godin geen duidelijke individualiteit: haar naam vertoont vele varianten, komt ook als epitheton van andere godinnen en zelfs in het meervoud voor. Haar eredienst was vooral op Kreta (Amnisus) en de Peloponnesus sterk verbreid. E. gold gewoonlijk als een dochter van Zeus en Hera, en dus als een zuster van Ares, Hebe en Hephaestus. Hera poogde met behulp van haar dochter de bevalling van Leto en de geboorte van Heracles te vertragen. Afbeeldingen van E. komen vooral voor op vaatwerk en reliëfs die de geboorte van Athene en die van Dionysus weergeven. Linksboven staat ze op een fragment van een amfoor uit ca. 550 vC. (Pennsylvania Museum of Arts)

Lit. Homerische hymne op Apollo 89-119. Horatius, Carmen saeculare 13-24. - L. von Sybel (Roscher 1, 1219-1221). O. Jessen (PRE 5. 2101-2110). W. Kraus (RAC 4, 786-798). G. Gualandi (EAA 4, 108-110). - P. Bauer, E. (Philologus, Suppl. 8, 1899-1901, 451-512). M. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion 1² (München 1955) 312,-314. [Nuchelmans]


mythen