Iris

Iris (Ἶρις), in de griekse mythologie personificatie van de regenboog, gewoonlijk niet of nauwelijks te onderscheiden van het natuurverschijnsel zelf. I. schijnt dan ook geen eredienst te hebben gehad. Omdat de regenboog hemel en aarde raakt, gold I. als bode van de goden, in het bijzonder van Zeus en Hera. Sinds Hesiodus' Theogonie (265-267) was zij een dochter van de Titaan Thaumas en Oceanus' dochter Electra, en aldus een zuster van de Harpijen.

Op de oudste afbeeldingen is I., zoals Hermes, gekleed in een korte chiton en met vleugelschoenen; later draagt zij dikwijls een lang gewaad en altijd vleugels aan de schouders. Hiernaast een detail van een vaas uit het Museum van de Universiteit van Philadelphia.

Lit. M. Mayer (Roscher 2, 320-357). G. Weicker (PRE 9, 2037-2043). G. Gulandi (EAA 4, 220-222). [Nuchelmans]


mythen