Harpijen

beeldHarpijen (Ἅρπυιαι, van ἁρπάζειν, wegrukken), vrouwelijke stormwindgeesten, uit de pre-olympische theogonie afkomstig, aan wie het griekse volksgeloof de schipbreuken en vooral de roof van kinderen en zielen toeschreef. In aantal met tweeën (Aëllo en Ocypete, geboren uit Pontus' zoon Thaumas en de Oceanide Electra: Hesiodus, Theogonie 265-269) of met drieën (behalve de genoemden nog Celaeno, of Podarge, die uit Zephyrus de paarden van Achilleus baarde: Ilias 16, 145-151), worden zij vagelijk beschreven als menselijke gestalten met vleugels of, zoals ze meestal in de beeldende kunsten worden weergegeven, als gieren met een vrouwehoofd. De mythologie situeert de H. op eilanden in de Ionische Zee of bij de monsters in de Hades (Vergilius, Aeneïs 3, 210-218) en verhaalt hoe zij de wrede of loslippige thracische koning Phineus bestraften door met haar uitwerpsels zijn maaltijd te bezoedelen, tot zij tenslotte door de Argonauten Calaïs en Zetes, zonen van Boreas, werden verjaagd (Apollonius Rhodius, Argonautica 2, 178-300).

Lit. R. Engelmann (Roscher 1, 1842-1847). E. Sittig (PRE 7, 2417-2431). G. Cressedi (EAA 1, 670v). [Sanders]


mythen