Callisto

Callisto (Καλλιστώ) in de griekse mythologie dochter van de arcadische vorst Lycaon en gezellin van Artemis. C. werd door Zeus verleid en toen bij het baden haar zwangerschap aan het licht kwam, door Artemis verstoten. Zij schonk het leven aan een zoon, Arcas, maar werd door de jaloerse Hera in een berin veranderd. Toen Arcas, volwassen geworden, deze berin eens op zijn jacht ontmoette en, onwetend, wilde doden, veranderde Zeus moeder en zoon in de sterrenbeelden Grote en Kleine Beer. Op de afbeelding zit Callisto in het midden en uiterst rechts Arcas die door Hermes wordt meegenomen (Chous uit ca.370 vC, P.Getty Museum, Malibu).

Lit. Ovidius, Metamorfosen 2, 409-530. [Nuchelmans]


mythen