Styx

Styx (ἥ Στύξ of Στυγὸς ὕδωρ, 'water van ijzige gruwel') indrukwekkende bergrivier met waterval in Noord-Arcadië en Achaia, zijrivier van de Crathis, die op haar beurt uitmondt in de Golf van Corinthe. Het water is ijskoud en bitter; Alexander de Grote zou door water van de S. vergiftigd zijn. In de mythologie is S. de oudste van de ruim 3000 dochters van Oceanus en Tethys, met wonderwerkende kracht: Achilles wordt door zijn moeder in de S. gedompeld om onkwetsbaar te zijn; als bondgenote van Zeus in diens strijd tegen de Titanen, wordt zij degene bij wie de goden zweren en die de meineed bestraft. In godsdiensthistorisch opzicht typeert de S., als een van de negen hellestromen, bepaalde aspecten van de gruwzame onderwereld: ijzige koude, donderend geraas, zwarte bedding, ondrinkbaar. Haar infernaal karakter alsmede haar functie bij de eed stoelen op reële hydrografische resp. historische gegevens (de Arcadiërs zwoeren bij de S.). Op deze lecyth staat Charon (links) in zijn bootje aan de oever van de Styx (met riet) te wachten op een dode (rechts) (420 vC, Museum of Art, Rhode Island School of Design)

Lit. O. Waser (Roscher 4, 1566-1579). F. Bölte/E. Bethe (PRE 4A, 457-465). G. Saletti (EAA 7, 499). - P. Fossing, Acheron og S. (Festschrift F. Poulsen, Kopenhagen 1941, 4148). G. Sanders, Bijdrage tot de studie der Latijnse metrische grafschriften (Brussel 1960) 225-230. [G. Sanders]


mythen