Mnemosyne

Mnemosyne (Μνημοσύνη), griekse personificatie van het geheugen en de herinnering, in de mythologie dochter van Uranus en Gaia en bij Zeus moeder van de Muzen. Als zodanig genoot M. grote verering onder de epische dichters. Over cultus en cultusplaatsen is weinig bekend.

Lit. P. Weizsäcker (Roscher 2, 3076-3080). S. Eitrem (PRE 15, 2265-2269). [Nuchelmans]


mythen