Hyperion

Hyperion (Ὑπερίων), in de griekse mythologie zoon van Uranus en Gaia, een van de Titanen. H. was gehuwd met zijn zuster Thea; hun kinderen waren Helios, Selene en Eos (Hesiodus, Theogonie 371-374). Dikwijls wordt H. ook gebruikt als epitheton van Helios (bv. Odyssee 1,8) of heet de zonnegod zelf H. (bv. Ilias 19, 398).


mythen