Phintias

vaasPhintias (Φιντίας), attische schilder uit de laat-archaïsche tijd (ca. 510 vC), die roodfigurig vaatwerk fabriceerde en beschilderde. Van de ca. 20 aan hem toegeschreven vazen heeft P. er 6 als schilder, 3 als pottenbakker gesigneerd, terwijl de overige om stilistische redenen op zijn naam staan. Van zijn werken zijn het bekendst de amforen in Parijs (Louvre G42) en Tarquinia (RC6843), een hydria (2421) en een kylix (2590), beide te München. De voorstellingen zijn aan de mythologie of aan het dagelijkse leven (palaestra, symposia) ontleend.


Lit. E. Paribeni (EAA 6, 132v). Attic Red-Figure Vase Painters² (Oxford 1963) 22-25. - J. C. Hoppin, Euthymides and bis Fellows (Cambridge Mass. 1917). P. E. Arias/B. B. Shefton/M. Hirmer, A History of Greek Vase Painting (London 1962) platen 90-95. [J. A. de Waele]


Lijst van Namen