Acontius

Acontius (Ἀκόντιος), een knappe jongeman van het eiland Ceos, werd bij een bezoek aan de Artemisfeesten op het eiland Delus verliefd op het aanzienlijke atheense meisje Cydippe. Om haar te kunnen huwen gebruikte hij een list; hij wierp haar in de tempel een appel toe, waarin hij de woorden 'Bij Artemis, ik zal Acontius huwen' had gekrast. Cydippe nam de appel op, las de tekst hardop (zoals in de Oudheid gewoonte was!) en mocht toen op straffe van meineed geen ander huwelijk meer aangaan. Het verhaal is overgeleverd in een fragment van Callimachus en in de Heldinnenbrieven 20 en 21 van Ovidius.


mythen