Aetolus

Aetolus (Αἰτωλός), legendarische eponieme stamvader van de Aetoliërs, zoon van Endymion, de koning van Elis. Deze zou zijn zonen Aetolus, Pacon en Epeüs in Olympia hebben laten hardlopen en het koningschap aan de winnaar hebben beloofd. Epeus (Ἐπειός) won en gaf zijn naam aan de oude bevolking van Elis (Ἐπειοί), Pacon trok naar Thracië, waar Paeonië naar hem werd genoemd, A. bleef ' aanvankelijk in Elis en volgde zijn broer op als koning. Maar later moest hij wegens een moord het land verlaten; hij stak de Golf van Calydon over en maakte zich meester van het land aan de overzijde, waaraan hij de naam Aetolië gaf. Zijn beide zoons zouden Pleuron en Calydon hebben geheten. [Nuchelmans]


mythen