Aurora

Aurora, latijnse naam van de griekse godin van de dageraad. Zij bezat bij de Romeinen geen eigen trekken, haar gestalte was geheel ontleend aan de griekse Eos.mythen