Euterpe

muntEuterpe (Εὐτέρπη), muze van de aulodie, het door de aulos begeleide koorlied (Muzen). De denarius is geslagen in 66 vC door Q.Pomponius Musa.mythen