Romeinse Karakteristieken

De Romeinen waren meer gedisciplineerd, maar hadden minder verbeelding. Zij eerden kunstwerken van ingenieurs meer dan liederen van dichters. Zij bouwden en, wat meer verbazing wekt, handhaafden een geweldig rijk gedurende eeuwen. Zij waardeerden oorlog en de oorlogsheld veel meer dan de Grieken. Zij leenden ook erg veel uit andere culturen; niet alleen uit Griekenland. In bepaalde tijden hadden in Rome Egyptische godsdiensten geweldige aanhang. De Romeinen hoopten op een beter leven na de dood. Een reeks mysteriegodsdiensten (waarvan het Christendom er slechts een was) beloofde dit voor de gewone man. Voor de machtigen was god worden een mogelijkheid; een waarvan vele keizers gebruik hebben gemaakt. Veel godsdiensten bestonden naast elkaar en namen de traditionele verering van de huisgoden in zich op. De staatsgodsdienst die het rijk bijeenhield, de vele mysteriegodsdiensten die leven na de dood beloofden, en een massa vreemde import.

De traditionele Romeinse godsdienst was praktisch, maar zonder verbeelding. Hij was zeer vervlochten met het dagelijkse leven, zodat normale bezigheden verbonden waren met hun "verering". Goden zorgen voor belangrijke taken zoals ploegen, hout hakken, het haardvuur brandende houden enz. Zij hadden weinig persoonlijkheid, vaak was zelfs de seze niet bepaald. Er zijn weinig geschreven berichten over deze goden en er is geen literaire traditie. Het is niet verbazingwekkend dat de kleurrijke Griekse Mythen tot de verbeelding van de elite spraken.

De Romeinen namen de Griekse Mythen bijna in hun geheel over, terwijl zij veel Griekse namen veranderden in die van oude Romeinse goden, wat nog steeds verwarring veroorzaakt. Het relatieve belang van een god kan behoorlijk verschuiven. Het beste voorbeeld is dat van de oorlogsgod. Voor de Grieken was Ares was niet erg slim en een beetje grof. In de beroemdste Griekse mythe over hem wordt hij betrapt over overspel en vreselijk in verlegenheid gebracht door een kreupele! Niet erg passend voor een god! De Romeinen veranderden hem in de machtige god Mars.mythen Up Previous Next