Iuturna

Iuturna, legendarische zuster van de rutulische koning Turnus, geliefde van Iuppiter, die haar in een bronnimf veranderde. In Vergilius' Aeneis beschermt I. haar broer meermalen tegen Aeneas. Uit de Fons of Lacus Iuturnae, een bron op het Forum Romanum nabij de tempel van Castor en Pollux, werd het water voor alle staatsoffers geput. Op het Marsveld bevond zich bij het eindpunt van de Aqua Virgo een tempel ter ere van I., waar op 11 januari de Iuturnalia werden gevierd.

Lit. G. Wissowa (Roscher 2, 762-764). G. Radke, Die Götter Altitaliens (Münster 1965) 160-163. [Nuchelmans]


mythen